Cookies

Denne side anvender cookies til besøgsstatistik gennem WP og Google Analytics/Analytify, indstillet til anonymisering af data. Dvs. vi indsamler oplysninger om, hvorfra der læses (by), på hvilken browser, om det er via Google, FB osv., hvilke sider der startes på og evt. fortsættes til, og hvor længe der læses.

IP-adressen, der læses fra, bliver anonymiseret, dvs. vi kan ikke se, hvem der læser – ingen oplysninger er personrelaterbare.